Harvest Moon Photographic Competition


Free fossil heritage talk by Geologist Dr. Matthew Parkes from Ireland’s Natural History Museum at 4pm on Friday, September 16th in The Conservatory, Hook Head Lighthouse.

Call Cathy 051-397055

Hook Lighthouse Keepers

Tweedy, T.P. (Tucks) PK 1990-96

O’Connor, P.R. PK 1988-96

Kennedy, P.E. AK 1995-96

Dirrane, P.N. AK 1995-96

Busher, J.L. AK 1994-96

O’Briain, C. AK 1993-96

Culligan, M.D. AK 1990-95

Enright, P.J. AK 1995-95

Kennedy, P.E. AK 1992-95

Murphy, M.J. AK 1989-94

Turbird, D. AK 1990-93

Walsh, W.F. AK 1985-93

Kelly, J.F. AK 1988-92

Verdon, G.J. AK 1990-91

Dirrane, P.N. AK 1987-90

 

Coughlan, P.J. PK 1988-90

Dirrane, P.N. AK 1987-90

Connelly, E.K. AK 1985-88

Kennedy, P.E. AK 1980-88

Crowley, O.F. PK 1985-88

Polly, B.G. AK 1984-86

Tweedy, T.P. (Tucks) AK 1984-85

Murphy, J.P. AK 1982-85

Power, W.C. PK 1983-85

Walsh, T.A. PK 1980-84

Kelly, J.F. AK 1980-84

Cullen, J.M. AK 1978-84

Duggan, P.R. PK 1981-83

Tweedy, Nicholas AK 1977-82

Coghlan, M. PK 1977-81

McCrohan, P.J. PK 1977-80

Dirrane, P.N. AK 1974-80

Hamilton, A.M. AK 1978-80

Sweeney, V.M. AK 1977-78

Coughlan, J. PK 1976-77

Byrne, J. PK 1970-76

O’Briain, C. AK 1973-76

 

Tweedy, T.P. (Tucks) AK 1972-74

O’Leary, E.F. AK 1970-73

Duggan, P.R. AK 1971-72

Wickham, R.A. AK 1968-71

Ryan, F.S. PK 1968-71

White, J. AK 1970-70

Smith, M. PK 1966-68

Crowley, M.J. PK 1965-66

O’Donnell, J.M. PK 1962-65

Tweedy, Jim AK 1958-64

Scanlon, S.J. AK 1957-63

Sullivan, E. PK 1957-62

Carmody, J. AK 1956-58

Scanlon, M.M. AK 1950-57

Lavelle, J.J. PK 1954-57

Roddy, Thomas AK 1955-56

Hearne, A.G. AK 1955-55

Coughlan, D. AK 1955-55

Cleary, J. AK 1951-55

Hamilton, W.J. PK 1951-54

Murphy, D.D. PK 1949-51

Byrne, J. AK 1948-51

Rohu, G. AK 1948-50

Crowley, J. PK 1948-49

Stoker, C. PK 1944-48

Gillen, M.D. AK 1947-48

Smith, M. AK 1946-48

McCarthy, F. AK 1944-47

Whelan, P.V. AK 1944-46

Hyde, Thomas AK 1942-44

Whelan, P. PK 1939-44

Cahill, William J. AK 1942-44

Staniforth, Patrick J. AK 1939-42

Colfer, Thomas AK 1936-40

O’Donnell, Daniel PK 1936-39

Whelan, Patrick AK 1926-39

Staniforth, Henry AK 1934-36

Donlon, John J. PK 1935-36

McCann, Patrick PK 1933-35

McMahon, Stephen AK 1919-34

Somers, R.S. PK 1932-33

Brennan, Cornelius PK 1930-32

Higginbotham, W. PK 1926-30

Smith, E.J. PK 1925-26

McCann, Patrick AK 1923-26

Wright, Jonathan W. PK 1923-25

Faulkner, Thomas PK 1919-23

Coughlan, Andrew AK 1922-23

Connollt, John AK 1915-22

Coughlan, Andrew AK c.1911

Higginbotham, Patrick PK c.1911

Deveaney, James AK c.1911

Corish, Patrick c.1906

McKeague, Robert AK c.1901

Carter, Fredrick Gunner c.1901

Carolin, Patrick J. PK c.1901

Morgan, William AK c.1899

Barry, Michael PK c.1899

McCarthy, John AK c.1871

Gardiner, William PK c.1871

Kelly, James AK c.1865

Kennedy, Philip PK c.1863

Williams, Henry AK c.1862

Moore, John PK c.1862

Page, Peter PK c.1862

Lydon, Thomas AK c.1862

Callaghan, William PK c.1850

Power, Alexander AK c.1842

Bowen, James AK c.1840

Stocker, Edward PK c.1830

Neville, Nicholas AK c.1814

Kirwan, Daniel PK c.1810